Hoppa till innehållet

Grundläggande utbildning (årskurserna 1-6)

En elev har rätt att gå i skola inom det elevupptagningsområde han eller hon bor i. Det är den skolan som är elevens s.k. närskola.

En elev har förstahandsrätt till en plats i
-sin egen närskola
-en annan lämplig skola för att kunna fortsätta med studierna i ett främmande språk
-en annan lämplig skola för att få undervisning i ett A-språk (franska eller tyska) som inte ordnas i den egna skolan
-en annan lämplig skola om den egna skolan av hälsoskäl eller andra särskilda orsaker inte är lämplig för eleven.

Under de två första skolåren lär sig eleverna baskunskaper och basfärdigheter. Till dessa hör läsning, skrivning, matematik, grundläggande kunskap om miljö och natur samt handarbete och gymnastik. I tredje årskursen inleds studierna i det första främmande språket. I årskurserna 1-6 studerar eleverna ett eller två språk utöver modersmålet.

Veckotimmar i olika årskurser
Minst
I årskurs 1-2 19
I årskurs 3-4 23
I årskurs 5-6 24

Sektorn för fostran och utbildning upprätthåller ett mångsidigt utbud av utbildning i Helsingfors på de båda inhemska språken.

I skolans egen läroplan finns information om alla grundskolans läroämnen och hur antalet timmar fördelas mellan dessa. Du kan bekanta dig med läroplanen på skolans webbplats.

Förutsättningar för användning:

Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år.

Öppet mån-fre.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »