Hoppa till innehållet

Språkbad

I språkbadsklasserna studerar finskspråkiga barn till största delen på svenska. I årskurs 1-2 undervisas barnen endast ett par timmar i veckan på finska, men andelen finskspråkig undervisning ökar ju äldre de blir.

I språkbadsklasserna är det gemensamma A-språket alltid svenska. Dessutom inleder eleverna i årskurs 3 eller 4 studierna i engelska som frivilligt språk.

Språkbadet börjar innan barnet börjar skolan, tidigast det år som barnet fyller fyra år. Ansökan till språkbad lämnas in på en blanket för småbarnspedagogik.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »