Hoppa till innehållet

Handledning för spädbarnsfamiljer i lekparker och familjehus

Som en fortsättning på rådgivningens familjeträning ordnar lekparker och familjehus handledning för spädbarnsfamiljer för Helsingforsfamiljer som fått sitt första barn.

Inom handledningen för spädbarnsfamiljer behandlas följande ämnen:
- Tillsammans med spädbarnet - vad är tidig växelverkan?
- Att orka i vardagen, att vara förälder
- Spädbarnets dygns- och sömnrytm
- Tjänster för barnfamiljer: presentation av dagvård och tandvård två gånger per år.

Verksamheten är avgiftsfri för familjerna.

Lekparkerna och familjehusen önskar att man anmäler sig per e-post eller telefon senast en dag före tillfället.

Förutsättningar för användning:

Handledning för spädbarnsfamiljer är avsedd för Helsingforsfamiljer som fått sitt första barn.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »