Hoppa till innehållet

Språkkurser för invandrarföräldrar

Du kan söka till utbildningen om
- du vill lära dig finska
- du bor i Helsingfors
- du sköter ditt barn hemma
- ditt barn är över sex månader men under tre år gammalt när kursen börjar.

Samtidigt som du lär dig finska tar en barnskötare hand om ditt barn i närheten av kurslokalen. Kursen och barnpassningen är avgiftsfria.

Kursnivåerna varierar från kurser i läs- och skrivkunnighet till högre medelnivå. Det finns kurslokaler på olika håll i Helsingfors.

I regel varar kurserna ett läsår. Nya kurser börjar i september och januari. Undervisning ges 2-4 gånger i veckan beroende av kursen. Alla kurser ordnas dagtid. I regel ges undervisning 2,5 timmar åt gången.

Anmäl dig till kursen genom att fylla i ansökan i någon av stadens lekparker eller på kursens egen webbplats. På webbplatsen kan ansökningar fyllas i året runt.

Läraren väljer ut en lämplig kurs åt dig utifrån ett inledande test. Lärarna ordnar testet två gånger om året på våren och hösten innan nya kurser börjar.

Utbildaren är vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto. Ansvarig för barnpassningen är lekparkernas personal.

Förutsättningar för användning:

Kurserna är avsedda för föräldrar till 0,5-3-åriga barn som bor i Helsingfors och som får hemvårdsstöd. Personer som inte har möjlighet att delta i andra språkkurser prioriteras.

De flesta kurserna börjar i början av september och upphör i slutet av maj.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »