Hoppa till innehållet

Språkbad i dagvården

Med språkbad avses den modell för inlärning av ett främmande språk där man tillägnar sig språket genom att använda det i ett naturligt sammanhang och i meningsfulla situationer.

Undervisningsspråket, det vill säga badspråket, är svenska. Målet är en funktionell tvåspråkighet och starka språkfärdigheter i språkbadet. I Helsingfors finskspråkiga daghem är språkbadet i första hand avsett för finskspråkiga barn.

Det krävs inte att de barn som börjar i språkbadsundervisningen kan svenska, utan de kan använda sitt eget modersmål ända tills de har tillräckliga färdigheter för att använda det svenska språket. Inte heller föräldrarna behöver kunna svenska.

Förutsättningar för användning:

Man ansöker om en plats i ett språkbad före slutet av mars det år som barnet fyller fyra år. Språkbadsgrupperna inleder sin verksamhet i augusti.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »