Hoppa till innehållet

Rådgivningsbyråer

I Helsingfors finns cirka 20 rådgivningsbyråer, och du kan välja den som passar dig och din familj bäst. Du kan få både mödrarådgivnings- och barnrådgivningstjänster vid alla våra rådgivningsbyråer.

På mödrarådgivningen följer vi den väntande mammans samt fostrets och den nyföddas hälsa och stöder deras välbefinnande. Vi stöder föräldrarna under den förändring i livet som ett barns födelse innebär.

På barnrådgivningen följer och stöder vi tillväxten och utvecklingen hos barn under skolåldern och diskuterar frågor som familjen funderar på. På barnrådgivningen får barnet även vaccinationer mot allvarliga sjukdomar i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

På rådgivningsbyrån arbetar hälsovårdare och läkare. Vi samarbetar med andra yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Det är frivilligt för dig att delta i verksamheten på rådgivningsbyrån. Tjänsten är kostnadsfri.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »