Hoppa till innehållet

Rådgivningsbyråns psykologtjänster

Målet för rådgivningspsykologens arbete är att stödja föräldraskapet och barnets utveckling samt upptäcka barnets och familjens problem i en så tidig fas som möjligt och att ordna med behövligt stöd.

Till klienter vid mödrarådgivningsbyrån och nyblivna mödrar erbjuds kortvariga stödsamtal om föräldraskap och vid lindrig depression efter förlossningen.

Man kan överväga att hänvisa ett barn till en psykolog om föräldrarna behöver handledning eller råd för att förstå svårigheter i barnets olika utvecklingsskeden, det finns ett behov att utreda barnets utvecklingsnivå och eventuella problem i utvecklingen, man vill att en psykolog ska ta ställning till barnets rehabiliteringsplan, man överväger att remittera barnet till en undersökning inom specialsjukvården vid en enhet för barnpsykiatri eller barnneurologi.

Psykologernas arbetssätt omfattar träffar med klienter på mottagningen, telefonrådgivning, psykologiska undersökningar av barn, konsultationer med andra yrkespersoner och samarbete gällande klienternas angelägenheter. Psykologerna arbetar områdesvis på hälsostationerna. Psykologtjänster erbjuds i de östra, norra och södra-västra serviceområdena.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Rådgivningsbyråns psykologtjänster är avsedda för klienter vid mödra- och barnrådgivningsbyrån i de fall där stödet från basservicen (till exempel rådgivningsbyrån) inte är tillräckligt. Familjer hänvisas i regel till en psykolog på remiss av en läkare, en hälsovårdare vid rådgivningsbyrån, en tal- eller ergoterapeut eller en ambulerande specialbarnträdgårdslärare. Klienten kan också få en bedömning av servicebehovet och en remisshänvisning via psykologens telefonrådgivning i det egna serviceområdet.

Tjänsten är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »