Hoppa till innehållet

Talterapi för barn

Inom talterapitjänsterna för barn undersöker och habiliterar man barn och ungdomar under 16 år som har eller misstänks ha utmaningar med utvecklingen av talet eller språket.

Man kommer till talterapeuten via barnrådgivningsbyrån eller skolhälsovården med hälsovårdarens eller läkarens remiss.

Orsaken till remitteringen kan vara:
- uttalsfel (vanligen i förskoleålder)
- otydligt tal
- försening i talet eller språkutvecklingen
- svårigheter att förstå tal
- misstanke om avvikande tal- eller språkutveckling
- utmaningar med kontakt/interaktion
- röststörning eller svårighet att använda rösten
- stamningssymtom
- inlärningssvårigheter som man misstänker att orsakas av en störning i språkutvecklingen

Talterapin kan omfatta flera undersökningsbesök. Efter undersökningarna bedöms behovet av habilitering. Habiliteringen kan genomföras med hemanvisningar och uppföljnings-/handledningsbesök eller genom en intensivare talterapi i perioder. Aktivt samarbete med barnets vårdnadshavare är viktigt. Vid behov och med vårdnadshavarens tillstånd kan man även ta övriga vuxna i barnets närmiljö med i arbetet, t.ex. dagvårdspersonal.

Om man under besöken konstaterar att det behövs flera undersökningar kan talterapeuten diskutera med den vårdande läkaren om en remiss till en foniatrisk undersökning, en barnneurologisk eller barnpsykiatrisk specialist osv.

Talterapibesöken är avgiftsfria för klienten.

Förutsättningar för användning:

Talterapin för barn är avsedd för barn i åldern 0-16 år som har eller misstänks ha utmaningar med utvecklingen av talet eller språket.

Tjänsten är avsedd för dem som använder Helsingfors hälsovårdstjänster.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »