Hoppa till innehållet

Rehabiliteringsplanering

Av rehabiliteringsplanerarna får man råd och handledning om tjänster inom medicinsk rehabilitering och hur de ordnas. Dessa tjänster är till exempel fysio-, lymfa-, ergo- och talterapi, neuropsykologisk rehabilitering, individuella hjälpmedel och anpassningsträning.

Terapier och personliga hjälpmedel avsedda för långvarigt bruk, bland annat proteser, ortopediska skor, stödstrumpor, ortoser och peruker, skaffas alltid första gången på initiativ av en läkare eller terapeut. För att förnya ovan nämnda hjälpmedel ska man kontakta rehabiliteringsplaneraren, det behövs vanligtvis inte ett nytt initiativ av en läkare.

Staden har avtal med serviceproducenter hos vilka terapierna eller hjälpmedlen skaffas efter att rehabiliteringsplaneraren fattat ett anskaffningsbeslut.

Rehabiliteringsplanerarnas telefontjänst:
Tfn 09 3102 4701
Må - fr kl. 9 - 12

Ärenden som berör hjälpmedel för barn (inte synvård) sköts av en rehabiliteringsplanerare som koncentrerat sig på ärenden som gäller barn.

Via rehabiliteringsplaneraren för synvård skaffar man på initiativ av en ögonläkare glasögon för barn under åtta år för vård av skelning eller amblyopi. Vuxna kan efter rekommendation av en ögonläkare skaffa glasögon eller kontaktlinser vid vissa ögonsjukdomar.

Till synskadade skaffas vita käppar, uppläsningsapparater och talprogram till mobiltelefonen. Vid anskaffning av dessa kan man ha direkt kontakt med rehabiliteringsplaneraren för synvård.

Synvårdens rehabiliteringsplanerare
Tfn 09 3106 7655

Förutsättningar för användning:

Grunden för anskaffningen är långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »