Hoppa till innehållet

Kortvarig anstaltsvård för äldre

Korttidsvården för äldre är en förebyggande verksamhet som målinriktat upprätthåller och främjar funktionsförmågan. Genom korttidsvården stöds hälsan och välbefinnandet hos äldre personer som bor hemma. Dessutom stödjer man genom korttidsvården även resurserna hos de personer som vårdar en
anhörig.

Nya klienter kontaktar Seniorinfo för att anhålla om servicen.

Servicen erbjuds vid stadens seniorcentrer och enheter för köpta tjänster.

För vård och uppehälle uppbärs en avgift på högst 32,50 euro per vårddag. Avgiften omfattas av avgiftstaket i enlighet med klientavgiftslagen. Efter att avgiftstaket har överskridits tas för kortvarig anstaltsvård ut en avgift på högst 15,10 euro per vårddag.

Förutsättningar för användning:

Servicen är främst avsedd för personer som fyllt 65 år och tillfälligt behöver anstaltsvård dygnet runt för den tid den egna närståendevårdaren har ledigt.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, ryska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »