Hoppa till innehållet

Flexibel grundläggande utbildning

Inom den flexibla grundläggande utbildningen studerar eleven delvis i skolan och delvis på arbetsplatser. Studierna omfattar också utflykter, studiebesök och lägerskolor. I klassen arbetar utöver läraren också en ungdomsledare. Det finns 10 elever i gruppen.

Man kan söka till flexklasserna en gång per läsår, på vårterminen, enligt en tidtabell som meddelas skilt. Sökanden fyller i en ansökningsblankett till vilken bifogas en rekommendation av elevvårdspersonalen.

Läraren, skolkuratorn och ungdomsledaren intervjuar sökandena. Sektorn för fostran och utbildning beslutar vilka elever som antas.

Förutsättningar för användning:

Elever som är minst 14 år, går i årskurserna 7-9 och riskerar att bli utan avgångsbetyg kan söka sig till den flexibla grundläggande utbildningen (flex). Sökanden ska ha minst ett år kvar av grundskolan och han eller hon måste vara motiverad och kunna dra nytta av funktionella arbetssätt.

Man kan söka till JOPO-klasserna en gång per läsår, på vårterminen, enligt en tidtabell som meddelas skilt.

Tillgängliga språk:

finska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »