Hoppa till innehållet

Individualiserad lärokurs

Om eleven trots effektiverade eller särskilda stödåtgärder inte ens behjälpligt uppnår de mål som sätts upp i den allmänna lärokursen kan man överväga att individualisera lärokursen eller -ämnena.

I samband med individualiseringen utarbetas för eleven individuella mål för och det centrala innehållet i de läroämnen där han eller hon har en individualiserad lärokurs. Dessa antecknas i elevens individuella plan för hur undervisningen skall ordnas (IP).

Förutsättningar för användning:

Individualisering är ett särskilt stöd som grundar sig på en pedagogisk utredning och ett utlåtande av en psykolog.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »