Hoppa till innehållet

Undervisning i det egna modersmålet och hemspråket

För eleven ska erbjudas undervisning i det egna modersmålet eller hemspråket. Undervisning ordnas utifrån elevernas anmälningar.

Eleven anmäler sig till undervisningen i det egna modersmålet samtidigt som eleven anmäler sig till skolan eller till årskurs 7. Anmälningar tas emot även under andra tider. Då ska man använda en separat blankett. Blanketten kan fås från skolan eller på sektorn för fostran och utbildnings webbplats.

Det är frivilligt att söka sig till undervisning i det egna modersmålet men efter att eleven har anmält sig till gruppen ska eleven också delta i lektionerna. Schemat fås från den egna skolan. Eleven får ett separat betyg i undervisningen i det egna modersmålet.

Språkutbudet omfattar cirka 40 språk. Undervisningsgruppens storlek är minst 10 elever. För de största språkgrupperna kan undervisningen ske i den egna skolan, men oftast måste eleverna ta sig till en annan skola för denna undervisning.

Förutsättningar för användning:

Till undervisningen kan de elever i Helsingfors stads skolor eller avtalsskolor anmäla sig

- vilkas modersmål är något annat än finska eller svenska
- som hemma talar något annat språk än finska eller svenska.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »