Hoppa till innehållet

Allmänsjukhuspsykiatrisk konsultation och missbrukskonsultation

Syftet med konsultationen är att patienten får en bedömning av sin hälsa och sitt behov av fortsatt vård av missbrukarvården eller den psykiatriska specialsjukvården i rätt tid. Målgruppen för konsultationen är patienter i somatisk vård med olika slags psykiska symtom och/eller missbruksproblem. Psykiatrisk konsultation kan komma i fråga till exempel i samband med självmordsförsök, affektiva symtom, ångest, krissituationer i livet, psykos eller andra symtom som pekar på en psykiatrisk störning. Det primära syftet med missbrukskonsultationen är att hitta eventuella missbrukare i ett tidigt skede och hänvisa dem till en behörig plats för fortsatt vård. Dessutom bedömer missbrukarvårdare de patienters situation som lider av svåra missbruksproblem och ger dem hälsorådgivning.

Konsultationsverksamheten bygger på rekommendationerna om God medicinsk praxis.

Servicen är avgiftsfri för patienten.

Man strävar efter att svara på en konsultationsbegäran från jouren under samma dag, på konsultationsbegäran från avdelningarna inom 1-7 dygn. Antalet konsultationsbesök per patient är i regel 1-5. Vid konsultationspolikliniken bedöms patienter från över 16 år.

Förutsättningar för användning:

Målgruppen för konsultationen är patienter i somatisk vård med olika slags psykiska symtom och/eller missbruksproblem.

Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »