Hoppa till innehållet

Gruppterapi

Gruppterapi är strukturerad och målinriktad terapi för en viss tid och man utnyttjar kamratstöd. Deltagande i gruppterapin förutsätter att patienten är motiverad att kritiskt granska sin sjukdom och sin livssituation samt är beredd på att göra olika slags övningar.

De allmänna målen för gruppterapin är att man
- får aktuell information om sjukdomen
- identifierar symtom som är förknippade med sjukdomen
- hittar nya överlevnads- och hanteringssätt och tränar dem
- får stöd av andras erfarenheter.

Förutsättningar för användning:

Patienten kallas till en intervju där man bedömer huruvida gruppterapin lämpar sig för patienten och om den ges i rätt tid.

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »