Hoppa till innehållet

Tjänster vid enheten för intensiv öppenvård (TEHO)

Enheten TEHO för intensiv öppenvård är en arbetsgrupp på fältet som vårdar psykospatienter som behöver särskilt stöd för en viss tid även på kvällar och under veckoslut.

Patienterna remitteras till enheten från den psykiatriska öppenvården eller sjukhuset.

Vårdformer är bl.a. individuella eller gruppmöten och hembesök.
Tjänsterna erbjuds även till servicehus för psykiatriska rehabiliteringspatienter.

Förutsättningar för användning:

Schizofrenipatienter och med dem jämförbara psykospatienter som behöver särskilt stöd

Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Dagligen kl. 8 - 20.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:


Suomeksi » | På svenska | In English »