Hoppa till innehållet

Studerandehälsovård

Studenthälsovårdens grundläggande uppgift är att främja studerandenas hälsa och studieförmåga samt övervaka de hälsomässiga förhållandena i studiemiljön. Studenthälsovården är klientinriktad, konfidentiell och rättvis och respekterar studerandens individualitet och självbestämmanderätt. Studenthälsovården förstärker de ungas egna resurser, förebygger utslagning, stöder de unga i att bli vuxna och förstärker deras livshantering.

Studerande får sjukvårdstjänster i regel vid hälsostationen i det egna bostadsområdet och de studerande som inte är ortsbor vid den hälsostation i vars område läroanstalten ligger. Alla
som studerar på heltid i Helsingfors har oavsett hemkommun rätt till mun- och tandhälsovårdens tjänster vid Helsingfors hälsovårdscentral. Studenthälsovårdens tjänster är frivilliga för användarna.

Personalen vid studenthälsovården samarbetar med läroanstaltens personal i en studerandevårdsgrupp eller en arbetsgrupp för välbefinnande. I en studerandevårdsgrupp kan man
till exempel komma överens om stöd som erbjuds studeranden och om arbetsfördelningen. Branschöverskridande samarbete görs även med andra aktörer i området.

För att främja studerandenas hälsa kontrollerar man vart tredje år huruvida studiemiljön är hälsosam och säker. Kontrollen genomförs i samarbete med studenthälsovården,
läroanstalten och studerandena, hälsoinspektören, personalens företagshälsovård, arbetarskyddspersonalen och vid behov även med andra experter. Att bristerna som upptäcks vid kontrollen har åtgärdats kontrolleras årligen.

Psykiatriska sjukvårdare med beteckningen tsemppari-ohjaaja vid vissa yrkesläroanstalter stöder studerandena med livshanteringen och hjälper till i psykiskt belastande situationer efter behov.

Förutsättningar för användning:

Studenthälsovårdens tjänster erbjuds alla som studerar vid ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt i Helsingfors.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »