Hoppa till innehållet

Hälsovårdstjänster för bostadslösa

Helsingforsbor som saknar permanent bostad får hälsovårdstjänster och psykiatriska poliklinikers tjänster vid önskad enhet.

Om en bostadslös person behöver fortsatt vård eller fortsatta undersökningar remitterar man honom eller henne från sjukhuset, hälsostationen, psykiatriska polikliniken eller jourenheten till stadssjukhusets polikliniktjänster eller bäddavdelning utifrån födelsemånad.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »