Hoppa till innehållet

Stödboende inom stöd i boendet

Stödboende ordnas i stödbostäder med enskilda rum och gemensamt kök och badrum, i stödhem och småbostäder.

Man ansöker om en bostad via SAS-verksamheten inom stöd i boendet.

Boendet bygger på hyresavtal och lagen om hyra av bostadslägenhet kompletterat med ett boendeavtal.

Socialhandledare gör hembesök i stödbostäder med enskilda rum och i fyra stödhem. I fyra av stödhemmen och i stödbostäderna i Kasberget är handledaren närvarande under tjänstetid. I Brändö stödhem finns övervakning dygnet runt.

Småbostäderna är avsedda för självständigt boende men invånarna kan få stöd från närarbetet när de flyttar in bland annat genom hembesök och regelbundna träffar under några månader. En del av småbostäderna omfattas det permanenta närarbetet.

Ansvariga för socialarbetet i stödbostäderna och stödhemmen är socialhandledarna inom stöd i boendet. Socialarbetet i småbostäder har regionaliserats.

Förutsättningar för användning:

Stödbostäder är avsedda för bostadslösa ensamma män och kvinnor samt par som fyllt 18 år och som behöver stöd i sitt boende och sin livshantering.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »