Hoppa till innehållet

Boendetjänster inom stöd i boendet

Boendetjänster för bostadslösa är stödboende, stött boende och serviceboende (i Aurorahuset).

Stödboende kan ordnas i självständiga småbostäder, stödbostäder med enskilda rum och gemensamt kök och badrum eller i stödhem. Stött boende kan ordnas antingen i organisationens småbostäder eller vid boendeenheter med stöd dygnet runt som är avsedda för bostadslösa. Stött boende och serviceboende i Aurorahuset är likaså boendeformer där det erbjuds stöd dygnet runt. Stött boende och serviceboende anskaffar staden i regel som köpta tjänster av olika serviceproducenter. Ett undantag utgör boendeenheten vid Gamla chaussén som är boende som genomförs som en egen verksamhet inom stöd i boendet.

Bedömnings- och placeringsarbetsgruppen har som uppgift att svara för bedömningen av de bostadslösa klienternas behov av stöd, placera klienter i boendetjänster enligt socialvårdslagen samt fatta beslut om klienter som bor i stödbostäder med enskilda rum eller stödhem inom stöd i boendet eller vid Gamla chausséns boendeenhet.

Förutsättningar för användning:

Att söka sig till tjänsterna förutsätter alltid en socialarbetares bedömning samt ett SAS-beslut. För klienterna bokas besök hos socialarbetare utifrån deras ålder och i alfabetisk ordning. Bedömningen av fångar som friges har centraliserats till tre arbetare. Förutsättningar för beviljande av tjänster är bostadslöshet och behov av stöd och vård.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »