Hoppa till innehållet

Servicecentralverksamhet inom stödet för boende

Servicecentralens verksamhet indelas i fyra delområden
- mottagande verksamhet och ordnande av tillfälligt boende under vilken tid som helst på dygnet
- dagcentralverksamhet (måltider, hygien, socialarbetar- och sjukskötarmottagning, läkartjänster osv.)
- boendeservice med övergång till en mer permanent boendelösning som mål
- aktiv bedömning, rådgivning och handledning

Dagverksamhet
- öppen varje dag kl. 7.30-19
- frukost kl. 7.30-9.30
- lunch kl. 11-13
- middag kl. 16.30-17.30
- bastu och tvätt kl. 7.30-13
- funktionella grupper på tisdagar
- dagverksamheten är riktad till bostadslösa

Socialarbetarens tjänster

- rådgivning och handledning om socialtjänster och -förmåner
- beslut om serviceplaner och individuell vård för servicecentralens klienter
- socialarbetarna är huvudsakligen anträffbara under tjänstetid

Sjukskötar- och läkartjänster

- kartläggning och uppföljning av hälsotillståndet hos servicecentralens klienter
- utarbetande av vård- eller rehabiliteringsplaner
- jourmottagning, förebyggande arbete och vid behov läkemedelsbehandling
- hälsovårdstjänsterna är huvudsakligen tillgängliga under tjänstetid

Förutsättningar för användning:

Fullvuxna bostadslösa helsingforsare

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »