Hoppa till innehållet

Social- och krisjour

Socialjouren hjälper till i krissituationer inom socialvården huvudsakligen på kvällar och under veckoslut.

Socialjourens uppgifter omfattar situationer som kräver omedelbara åtgärder av en socialmyndighet.

Krisjouren hjälper till i akuta krissituationer såsom vid en nära anhörigs plötsliga död, våldssituationer, svåra handikapp, allvarliga sjukdomar eller brand.

Akut krishjälp är kortvarig hjälp; 1-5 möten med klienten, krishjälp per telefon och bedömning av behovet av fortsatt vård och ordnande av den.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »