Hoppa till innehållet

Brottmål mot unga och representation i rätten

Ansvarar för att representera stadens social- och hälsovårdsnämnd och övervakar barnets bästa (BsL, § 24) i straffprocessen genom att delta i polisförhör av minderåriga och i domstolshandläggningar i fråga om 15-17-åringar.

Socialarbetarna bedömer behovet av socialt arbete samt annan handledning och rådgivning i alla övergångsskeden i barnets straffprocess och koordinerar till dessa delar samarbetet mellan polisen, socialväsendet, åklagarmyndigheten och rättsväsendet.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »