Hoppa till innehållet

Förebyggande mentalvårdsarbete för vuxna (ETY)

Målet med verksamheten inom det förebyggande mentalvårds- och rusmedelsarbetet för vuxna är att minska rusmedelsanvändningen och främja den mentala hälsan.

Man producerar information om skador som orsakas av rusmedelsanvändning, verktyg för att förebygga och kontrollera användningen samt synliggör det förebyggande mentalvårdsarbetet. Klienten får information, verktyg för utvärdering och kamratstöd för att själv åstadkomma en förändring.

Man strävar efter att trygga tillräckligt med arbetsredskap och kunskap för yrkespersonerna. Arbetet främjas också genom olika program på stadsnivå, materialproduktion och projekt samt genom partnerskapsprincipen vilket innebär att man synliggör andra aktörers arbete och medverkar i nätverk.

ETY:
- verkställer enligt linjedragningarna det nationella programmet Mieli och den nationella mentalvårds- och missbruksplanen i Helsingfors.
- främjar i så omfattande utsträckning som möjligt användningen av AUDIT-testet och att rusmedelsanvändningen i ett tidigt skede förs på tal.
- synliggör organisationers tjänster kring förebyggande mentalsvårdsarbete.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, ryska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska