Hoppa till innehållet

Hälsorådgivning inom skolhälsovården

Med hälsorådgivning avses verksamhet som leds av yrkespersonal inom hälsovården där man stödjer välbefinnandet bland barn, ungdomar och i deras utvecklingsmiljö genom systematisk interaktion och kommunikation som utgår från hälsan på individ-, grupp- och befolkningsnivå.

Hälsorådgivningen genomförs utifrån de individuella behoven och det individuella utvecklingsskedet i samarbete med personen själv och familjen så att den ger stöd för att tillämpa informationen i praktiken och att personen tar ansvar för den egna hälsan.

I hälsorådgivningen beaktas i samarbete med lärarna olika delområden inom hälsorådgivning enligt skolans läroplan för elever i olika åldrar.
Hälsorådgivningen behandlar skol- och studenthälsovårdens tyngdpunktsområden för hälsofrämjande:

Främjande av den mentala hälsan
Förebyggande av rusmedelsanvändning
Främjande av den sexuella hälsan
Förebyggande av övervikt
Tidig identifiering av samt ingripande i skolmobbning och fysiska hot
Förebyggande av marginalisering bland skolelever och studerande

Dessutom behandlas tyngdpunktsområden enligt olika programmet för hälsokontroll för olika årskurser.

I produktionen och valet av handledningsmaterial som delas ut och används som stöd för hälsorådgivningen iakttas följande kriterier:

Materialet är uppdaterat
Materialet grundar sig på information som baserar sig på bevisade fakta
Användarnas modersmål, mångfald och kultur har beaktats
Materialet är opartiskt
Alla har utan hinder tillgång till materialet

Förutsättningar för användning:

Skolelever

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »