Hoppa till innehållet

Läkare inom skol- och studerandehälsovården

Läkarna inom skol- och studerandehälsovården (i fortsättningen: skolläkarna) arbetar i skolorna för att trygga barnens och ungdomarnas hälsa, välbefinnande och framtid. För att problem ska upptäckas i tid gör hälsovårdaren och läkaren hälsokontroller. Läkaren hjälper med att utreda problem som påverkar studieförmågan. Läkaren är en del av studerandevården och kan konsulteras av övriga anställda vid skolan. I sitt arbete följer skolläkarna lagar, förordningar och Helsingfors stads strategi.

Eleverna i Helsingfors grundskolor, gymnasieeleverna samt studerandena vid yrkesläroanstalter betjänas av sammanlagt 25 skolläkare i huvudsyssla. Läkarna vid hälsostationerna deltar inte i skolhälsovården. I regel vårdas sjukdomar vid hälsostationerna.

Mottagning vid akuta sjukdomar hör inte till skolläkarens uppgifter.

Lagar och förordningar som fastställer skolläkarens arbete
- Hälso- och sjukvårdslagen
o Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 338/2011
- Lagen om elev- och studerandevård
- Lagen om patientens ställning och rättigheter
- Barnskyddslagen
- Lagen om smittsamma sjukdomar
- Sora-lagstiftningen

Skolläkarnas arbetsbild omfattar
1. hälsokontroller, som innebär a) omfattande hälsokontroller b) studerandehälsovårdens kontroller i samband med uppbåd c) kontroller enligt individuella behov
2. Mottagningar för kontroll
3. konsultationer
4. branschövergripande diskussioner
5. övriga uppgifter: första hjälpen i nödfall, expertuppgifter

Service ges på finska och svenska samt i några skolor även på ryska, tyska, franska och engelska.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »