Hoppa till innehållet

Läkarkontroll inom skol- och studerandehälsovården

Omfattande hälsokontroller
- Målet är att stödja och upprätthålla barnets hälsa
- Syftet är att få en omfattande bild av barnens/ungdomarnas livssituation samt faktorer som påverkar hälsan och framtiden så att man i god tid kan erbjuda hjälp med svårigheterna.
- Kartläggningar av resurser och bekymmer: ur olika perspektiv; hälsovårdaren + läraren + experter inom studerandevården + skoleleven + föräldrarna + läkaren
- Föräldrarnas bekymmer speglar ofta också av sig på barnen. Det är meningen att man under den omfattande hälsokontrollen också ska fundera på det här. Vid behov hänvisas föräldrarna till fortsatt vård.
- Fortsatt plan tillsammans med barnet och hans eller hennes föräldrar
o Vad går bra
o Vad skulle vara bra att ändra på. Behövs det undersökningar, utlåtanden, uppföljning eller dylikt.
o Finns det ett behov av utomstående hjälp
o >> hänvisning till eventuella fortsatta undersökningar och fortsatt vård

Kontroller inom studerandehälsovården, bland annat kontroller i samband med uppbåd, utarbetande av intyg som behövs för studierna, preventivfrågor

Kontroller enligt det individuella behovet. Dessa prioriteras före de periodiska kontrollerna. Till exempel

- besök på läkarens mottagning efter att en expert inom studerandehälsovården har uttryckt sin oro (behov av särskilt stöd).
- hälsokontroll för specialelever
- undersökning av skolelever eller studerande som utsatts för tuberkulos
- hälsokontroll för invandrare i speciella situationer (Obs! Vid behov ber man alltid en tolk komma med)

Tillgängliga språk:

finska, svenska

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »