Hoppa till innehållet

Inhemsk adoptionsrådgivning

Teman för den inhemska adoptionsrådgivningen är bland annat den egna barndomen, biologisk barnlöshet och parförhållandet samt uppfostringsförmågan. Man går även grundligt igenom frågor som berör hälsa och bakgrund. Dessutom funderar man tillsammans med sökandena på deras beredskap att stödja adoptivbarnet att hålla kontakt med sina biologiska föräldrar (8 kap. 58-64 § i adoptionslagen).

Rådgivningen kring inhemsk adoption varar cirka ett år och avslutas med att en socialarbetare skriver en hemutredning som bifogas ansökan om adoptionstillstånd. Adoptionstillståndet söks hos adoptionsnämnden. I hemutredningen ska socialarbetaren ta ställning till om han eller hon rekommenderar sökandena som adoptivföräldrar. Tillståndet gäller i två år, varefter man kan ansöka om fortsättning.

Varje år placeras omkring 1-5 adoptivbarn via Helsingfors stad. Barnen är huvudsakligen bebisar. Väntetiden är svår att bedöma och man måste vara beredd på att den kan bli lång. Åldersskillnaden mellan barnet och föräldern får inte överstiga 45 år.

I placeringsskedet kommer barnets bästa alltid i första hand, vilket innebär att barnet inte nödvändigtvis placeras i den familj som väntat längst, utan i den familj som är mest lämplig för just det barnet. Placeringen påverkas bland annat av barnets hälsa och/eller etniska bakgrund. Enligt adoptivlagen ska barnet i första hand placeras i en adoptivfamilj med två föräldrar. Även de biologiska föräldrarnas eventuella önskemål påverkar valet av adoptivfamilj. Barnets biologiska föräldrar har en lagstadgad betänketid på åtta veckor efter att barnet fötts. Under betänketiden placeras barnet i en mottagningsfamilj. De blivande adoptivföräldrarna får veta att en baby är på väg till dem först efter att betänketiden löpt ut. Adoptionen bekräftas inom några månader efter placeringen. Bekräftelse av adoptionen söks hos tingsrätten.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »