Hoppa till innehållet

Uppföljning och familjearbete

Stadens adoptionsteam stöder dig också efter adoption. Våra socialhandledare i adoptionens eftertjänst stöder din familj med särskilt föräldraskap.

Stödbehovet är individuellt, och ni kan tillsammans fundera över hur nära och hurdant stöd som vore lämpligt för er familj.

Myndigheterna i ditt barns födelseland har fastställt en tidplan för uppföljning av barnets adoption. Socialhandledarna i adoptionens eftertjänst utfärdar rapporter till myndigheterna i barnets födelseland.

Du kan kontakta adoptionens eftertjänst även om det skulle ha gått mycket tid sedan adoptionen. Om du vill fundera på till exempel ditt barns dagvård, skolgång eller andra frågor kring barnets liv, kan du kontakta adoptionens eftertjänst.

Vi ordnar en familjeklubb för våra adoptivfamiljer en gång i månaden. Adoptivfamiljeklubben träffas i Lekplats Linjen på fredagsförmiddagar. Våra socialhandledare ger dig mer information och inbjudan till familjeklubben.

Adoptionsrådgivningen är kostnadsfri.

Kontakta adoptionens eftertjänst:

Enni Koskela, socialhandledare, tfn 09 3104 3090

Laura Uusitalo, socialhandledare, tfn 09 3104 3414

FAMILJEKLUBB

Familjeklubben är en del av Helsingfors stads adoptionsarbetsgrupps familjearbete.
Familjearbetarna inom Helsingfors stads adoptionsarbetsgrupp ordnar i samarbete med lekparken Linja en familjeklubb som är riktad till adoptivfamiljer i Helsingfors och Vanda. Klubben samlas en gång per månad och man kan vara med i den under de två första åren efter att barnet har kommit till familjen. Verksamheten är planerad så att barnen och föräldrarna är tillsammans i klubben. På programmet finns bland annat gemensamma musikstunder och pyssel. Det bjuds på mellanmål i klubben. Familjerna får en inbjudan till att delta i klubben. Den första inbjudan skickas ungefär tre månader efter att barnet placerats i familjen.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »