Hoppa till innehållet

Uppföljning och familjearbete

Alla placeringar av barn som adopteras från utlandet följs upp. En handledare/socialhandledare, en så kallad familjearbetare, i Helsingfors adoptionsarbetsgrupp ansvarar för uppföljningen.

När barnet/barnen har kommit till Finland gör socialarbetaren inom adoptionsrådgivningen och familjearbetaren tillsammans ett bekantningsbesök i familjen. Uppföljningsbesöken är hembesök som hela familjen deltar i.

Uppföljningsrapporterna skickas till adoptionstjänsten som ansvarar för att översätta rapporterna och skicka dem utomlands. Till varje rapport bifogas fotografier. Kontaktlandet beslutar alltid hur länge uppföljningen ska vara och hur ofta rapporterna ska skickas. Uppföljningen varierar beroende på landet mellan ett halvt år till 18 år.

Utöver uppföljningen görs vid behov så kallat familjearbete. Syftet med det är att stödja barnet och familjen att anpassa sig till den nya livssituationen. Man kommer överens om stödbesök inom familjearbetet beroende på familjens behov. Vid behov görs uppföljningen och/eller familjearbetet som pararbete.

Man följer upp barnets placering i familjen även vid inhemsk adoption. Det första uppföljningsbesöket görs inom några veckor efter placeringen. Följande besök görs när barnet är ungefär ett år gammalt. Därefter besöker socialarbetaren familjen enligt behov.

FAMILJEKLUBB

Familjeklubben är en del av Helsingfors stads adoptionsarbetsgrupps familjearbete.
Familjearbetarna inom Helsingfors stads adoptionsarbetsgrupp ordnar i samarbete med lekparken Linja en familjeklubb som är riktad till adoptivfamiljer i Helsingfors och Vanda. Klubben samlas en gång per månad och man kan vara med i den under de två första åren efter att barnet har kommit till familjen. Verksamheten är planerad så att barnen och föräldrarna är tillsammans i klubben. På programmet finns bland annat gemensamma musikstunder och pyssel. Det bjuds på mellanmål i klubben. Familjerna får en inbjudan till att delta i klubben. Den första inbjudan skickas ungefär tre månader efter att barnet placerats i familjen.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »