Hoppa till innehållet

Naturskydd

Naturskyddet bygger på naturvårdslagen (1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald.
Naturskyddsmetoder är fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd av naturtyper och vilda arter.

Helsingfors miljötjänsters miljöskyddenheten bereder fridlysningsförslag samt vård- och användningsplaner för naturskyddsområden som närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland fastställer.

Beslut om fridlysning av naturminnesmärken fattas av stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionen.


Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »