Hoppa till innehållet

Naturdatasystem

I naturdatasystemet finns bl. a. värdefulla flora- och växtlighetsobjekt, objekt som är värdefulla för fågelbeståndet, värdefulla geologiska objekt, viktiga fladdermusområden, tickobjekt och värdefulla objekt där skogsnaturens mångfald har bevarats.

Användaren kan granska önskade material på olika kartunderlag eller luftbilder. I objektsrapporten finns information om och artobservationer som gjorts på objektet. Med hjälp av sökfunktionen kan man söka till exempel observationsuppgifter om vissa arter.

Informationsinnehållet har filtrerats av naturskyddsskäl i den version som är tillgänglig för allmänheten.

Förutsättningar för användning:

I planerings- och forskningssyften ska tjänsteversionen användas. Användning av tjänsteversionen förutsätter personligt användningsrättighet.
Information i systemet är endast på finska. Användargränssnitt är också på svenska.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »