Hoppa till innehållet

Hantering av cisterner som har tagits ur bruk

Enligt 13 § i Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter ska cisternens ägare eller innehavare tömma, rengöra och inspektera underjordiska olje-, bränsle- eller andra kemikaliecisterner som tagits ur bruk.

Personen som utför rengöringen och inspektionen ska ha godkännande av Säkerhets- och kemikalieverket för inspektion av kemikaliebehållare.

Ett protokoll över rengöringen och kontrollen ska skickas till stadsmiljösektorns miljöskyddsenhet (kymp.yseposti(at)hel.fi). Cisternernas påfyllnings- och luftningsrör ska avlägsnas.

Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet kan vid behov kräva ytterligare utredningar eller att cisternen grävs upp ur marken, om den har gått sönder eller det av någon annan anledning finns skäl att misstänka att de kemikalier som förvarats i cisternen har läckt ut i marken.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »