Hoppa till innehållet

Primärproduktion

En anmälan om platsen för primärproduktion ska göras till livsmedelssäkerhetsenhet. Primärproduktion är till exempel hållning av produktionsdjur, honungsproduktion och fiske.

Ingen anmälan behöver inlämnas för plockning av växter och svamp eller för jakt.

En aktör inom livsmedelsbranschen som transporterar produkter inom primärproduktionen från platsen för primärproduktion till den första livsmedelslokalen måste göra en anmälan om transportverksamheten till livsmedelssäkerhetsenhet.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »