Hoppa till innehållet

Arbete på gatu- eller parkområden

En gata, torg eller park kan användas för arbete med stadens tillstånd. Arbetet kan vara till exempel byggarbete, flyttning, lyftarbete, fastighetsrenovering, snöfällning, film- och tv-produktion eller placering av ett växelflak. Fyll i anmälan om arbete på allmänna områden. Storleken på hyran beror t ex. på omfattningen av området.

Om du gör schaktning på gatan, gång- eller cykelvägen, torg eller park, måste du fylla i anmälan om arbete på allmänna områden. När du planerar att placera permanenta strukturer på gator, torg eller i parkområden, behöver du ett placeringsavtal.

Om arbetet på gatan eller i parken påverkar fotgängarna, cykeltrafiken eller övrig fordonstrafik behövs en plan för tillfälliga trafikarrangemang. Planen behövs även när parkeringsplatserna reserveras för annan användning med skyltar med flyttningsuppmaning.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »