Hoppa till innehållet

Fastighetsspecifik behandling av avloppsvatten

Ett fastighetsspecifikt behandlingssystem för avloppsvatten måste uppfylla kraven på rengöringseffekt som fastställs i miljöskyddslagen.

Avloppsvattnet ska behandlas så att det inte orsakar olägenheter för hälsan eller miljön.

Utanför vattenverkets verksamhetsområde behandlas avloppsvatten i allmänhet separat vid varje fastighet.

Varje fastighet ska ha en skriftlig utredning om behandlingssystemet för avloppsvatten som uppstår på fastigheten. Kraven på denna utredning har fastställts i miljöskyddslagen och i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet.

Att bygga ett avloppsvattensystem eller göra ändringar på det förutsätter ett åtgärdstillstånd, som ansöks av byggnadstillsyn. Till tillståndsansökan ska bifogas en plan över avloppsvattensystemet, som ska uppfylla de krav som nämns i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet.

Planen över avloppsvattensystemet ska göras upp av en behörig planerare. Stades miljöcentjänster ger vanligtvis byggnadstillsynet ett utlåtande om planen.
Avloppsvattensystemet ska användas och underhållas i enlighet med tillverkarens anvisningar och avfallslagstiftningen för att säkerställa att det fungerar som planerat, och att de fastställda kraven på behandlingen av avloppsvattnet uppfylls.

Avloppsvattensystemet ska ha uppdaterade bruks- och underhållsanvisningar. De ska förvaras på fastigheten och visas på begäran för tillsynsmyndigheterna.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »