Hoppa till innehållet

Bostadsinspektion

Invånaren eller bostadens ägare (i vissa fall även disponenten) kan framföra en begäran till stadmiljösektorns enehet för miljöhälsa om en utredning av hälsoolägenheter i en bostad när det finns grundade orsaker att misstänka att en hälsoolägenhet orsakar problem i bostaden och fastighetens ägare inte själv skridit till verket för att utreda olägenheten.

Inspektionen omfattar sensoriska observationer samt eventuella undersökningar och mätningar, vid utförandet av vilka man tillämpar anvisningarna i Anvisningen om boendehälsa (Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2003: 1).

En inspektionsberättelse görs upp för samtliga bostadsinspektioner, i vilken antecknas en utvärdering om hälsoolägenheten. Reparation och valet av reparationssätt samt tillsynen under arbetet hör till den ersättningsskyldige partens uppgifter.


Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »