Hoppa till innehållet

Miljöhälsovård

Till miljöhälsovården hör uppgifter enligt hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen och veterinärvårdslagen.

Vid stadsmiljösektorns miljötjänster svarar enheterna för livsmedelssäkerhet och miljöhälsa för miljöhälsovårdsuppgifterna.

Enheten för livsmedelssäkerhet ansvarar för övervaknings-, rådgivnings- och expertuppgifter enligt livsmedelslagen. Uppgifterna omfattar bland annat handläggning av anmälningar om nya livsmedelslokaler och aktörsbyten, kontroller av livsmedelslokaler samt utredning av besvär och misstänkta matförgiftningar.

Enheten för livsmedelssäkerhet ansvarar också för övervakningen av hushållsvattnets kvalitet enligt hälsoskyddslagen. Därutöver har avdelningen hand om uppgifter enligt veterinärvårdslagen såsom djurskyddsövervakningen.


Miljöcentralens enhet för miljöhälsa svarar för tillsyns-, rådgivnings- och expertuppgifter enligt hälsoskyddslagen. Den behandlar anmälningar enligt 13 § i hälsoskyddslagen.

Enheten för miljöhälsa svarar också för tillsyns-, rådgivnings- och expertuppgifter gällande sanitära omständigheter i bostäder, såsom föreskrivs i hälsoskyddslagen, till exempel behandling av misstankar om sanitära olägenheter i bostäder, och för verkställandet av reparationer som behövs för att avlägsna sanitära olägenheter.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »