Hoppa till innehållet

Intyg och utlåtanden från hälsostationen

Sådana är till exempel körkortsintyg, intyg angående sjukförsäkringsförmåner (för FPA), intyg angående värnplikt, hälsointyg till läroanstalten när du fått en studieplats, samt intyg över arbetsoförmåga till arbetsgivare.

Intyg som inte gäller vård av sjukdomar och största delen av utlåtandena är avgiftsbelagda.

Vänligen observera att vi vårdar patienterna på hälsostationerna i medicinsk prioriteringsordning. Det är inte ett brådskande ärende att skiva ett intyg, med undantag för intyg om plötslig sjukdom.

På hälsostationerna utfärdar vi inte intyg eller utlåtanden som gäller fritidsintressen, tävlingar, år som utbytesstudent och resor.

Om du har en mild livsmedelsallergi eller laktosintolerans behöver du inte ha ett separat intyg, det räcker att du beaktar saken vid måltidssituationer. Om ditt barn har en mild livsmedelsallergi räcker det att du meddelar saken exempelvis till dagvården. Vid allvarlig allergi får du nödvändigt intyg från specialsjukvården.

Kontakta din hälsostation via Maisa eller per telefon för att få intyget eller utlåtandet.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »