Hoppa till innehållet

Valreklam och -tillställningar på allmänna områden

För valannonsering på allmänna områden behövs markägarens tillstånd. Helsingfors stad ordnar affischplatser i valreklamställningar för de sammanslutningar som deltar i val. Ställningar sätts upp på cirka 150 platser på olika håll i staden. Dessutom kan broreklamplatser hyras för valreklam.

Du behöver ett tillstånd för att arrangera en valtillställning på en gata, ett torg eller i en park, om tillställningen begränsar den allmänna användningen av området.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »