Hoppa till innehållet

Akutvård

Akutvården ansvarar för tillståndsbedömningen och akutsjukvården av en patient som plötsligt insjuknat eller blivit skadad på olycksplatsen, samt vid behov för patientens transport till en sjukjour. Akutvårdens mål är att ge patienten prehospital vård som räddar livet eller som förhindrar skadan eller sjukdomen från att förvärras. En ambulans som ger akutvård fås på plats genom att ringa nödnumret 112. En riskbedömning görs i nödcentralen, som sedan alarmerar en ambulans till olycksplatsen.

Till akutvårdens uppgifter hör även att upprätthålla och utveckla beredskapen inför storolyckor samt att förbereda sig på undantagstillstånd.

Första responsverksamheten är en del av akutvården. Som första respons alarmeras i första hand den närmaste brandbil eller ambulans som är i vårdberedskap för att hjälpa patienten, ifall ambulansen avsedd för uppgiften inte är ledig just då.

Första responsuppdrag delas in i fyra skyndsamhetsklasser (A-D). Klasserna A-C är brådskande akutvårdsuppdrag som räddningsverket ansvarar för. D-uppdrag är icke-brådskande, där patienten ska nås inom två timmar.

Räddningsverket producerar akutvårdstjänster i Helsingfors i samarbete med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. För icke-brådskande akutvårdsuppdrag ansvarar den privata serviceproducenten Med Group Oy.

Observera att en nödanmälan ska göras på numret 112 i akuta olyckssituationer.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »