Hoppa till innehållet

Avfall och avfallshantering

Helsingforsregionens miljötjänster HRM tar hand om insamling och transport av bland- och bioavfall samt delvis förpackningsavfall från bostadsfastigheterna, de offentliga tjänsterna samt privata hälsovårds- och utbildningstjänsterna i huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) och Kyrkslätt. Företag och sammanslutningar tar själv hand om identifiering, sortering och lagring av avfall och problemavfall som uppstår i deras verksamhet samt om ordnande av transport och hantering i enlighet med bestämmelserna om avfallshantering och övrig lagstiftning.

Vidare information om avfallshantering och sortering finns på HRM: s webbsidor (länk till höger) och kundtjänst, tfn. 09-1561 2110.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn
Helsingforsregionens miljötjänster


Suomeksi » | På svenska | In English »