Hoppa till innehållet

Boendegrupper för personer med utvecklingsstörning

En boendegrupp består av skillda bostäder som ligger nära varann. De boenden har normalt hyresförhållande.

I en boendegrupp får de boenden hjälp, handledning och stöd från den nära boendeenheten eller boendehandledaren. Stöd- och handledningsbesöken kan ske veckovis eller vid behov fast flera gånger i dagen. Till klienten utarbetas en individuell handledningsplan.

Handikappservicens socialarbetare för omsorger om utvecklingsstörda i det egna området eller i det svenska teamet ger råd och hjälper till med ansökningar till boendegrupper.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor med utvecklingsstörning.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska