Hoppa till innehållet

Boenderådgivning

Boenderådgivningen strävar till att lösa problem som beror på bl.a. hyresskuld, störande liv eller vanskötsel av bostaden.

Boenderådgivning ges på socialserviceställena och i en del av Heka-områdesbolag. För rådgivning bokar man tid till en boenderådgivare. Helsingforsarna kan kontakta boenderådgivningen även med hjälp av en skyddad e-postförbindelse. Om aktuella boendefrågor informeras på Twitter och Facebook.

Boenderådgivningen fungerar som en del av det mångsidiga nät- och områdesarbetet, av vilket kan nämnas boendefadder-verksamheten inom invandrarnas integrering.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »