Hoppa till innehållet

Boendeförsök för personer med utvecklingsstörning

Boendeförsöket erbjuder klienten möjlighet att öva sina boendefärdigheter under handledning under en tid som man separat kommer överens om med varje klient. Boendeförsöket varar från två veckor till två månader. Avsikten med boendeförsöket är att fastställa klientens resurser och realistiska färdigheter när det gäller boende och på så sätt ta reda på vilken boendeform som eventuellt bäst lämpar sig för klienten i framtiden.

Ansökan till boendeförsöket sker med SAS-blanketten via den egna socialarbetaren inom vården av utvecklingsstörda. Beslutet om boendeförsöket fattas av SAS-gruppen. När klienten kommer till boendeförsöket ska han eller hon ha en plats dit han eller hon kan återvända efter försöket.

UNDER BOENDEFÖRSÖKET

Bostäderna för boendeförsök är komplett utrustade. Det enda som klienten behöver ta med sig är sina personliga tillhörigheter såsom mediciner, kläder och hygienartiklar. Klienten ska ha tillräckligt mycket pengar till sitt förfogande, till exempel för matinköp.

Under boendeförsöket gör klienten tillsammans med handledaren sådant som anknyter till boende, till exempel städar, lagar mat och går ut och handlar.

Det tas inte ut hyra för försöksbostaden och även tvättstugan och bastun får användas avgiftsfritt under försöket.

EFTER BOENDEFÖRSÖKET

Efter att boendeförsöket upphört eller mot slutet av försöket förs en slutdiskussion om hur försöket har gått i relation till de mål som man satte upp i början. Det skrivs en sammanfattning av boendeförsöket. I slutdiskussionen deltar utöver klienten och handledaren för boendegruppen även någon av klientens anhöriga och vid behov även en socialarbetare.

Före försöksperioden kommer man överens om en inledande intervju där den ansvariga handledaren för boendeförsöket diskuterar målen för perioden och klientens resurser med klienten och en närstående person som känner klienten väl. Under mötet skissar man också upp ett program för stödbesöken under den kommande perioden. Klienten som deltar i boendeförsöket förbinder sig till stödbesöksprogrammet och att ta emot stöd. Handledarna för boendegruppen i Rudolf är ansvariga för stödet under och utvärderingen av boendeförsöket.

Boendeförsöket genomförs i Rudolfs boendegrupp.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »