Hoppa till innehållet

Tillsynen av daghem, skolor och läroanstalter

Stadsmiljösektorns emheten fö mijöhälsa har som uppgift att övervaka de sanitära förhållandena i offentliga lokaler, till exempel daghem, skolor, läroanstalter och övriga liknande vistelseutrymmen.

Inspektioner för utredande av sanitära olägenheter utförs på användarnas och kundernas begäran samt som planenlig tillsyn.

Vid misstankar om sanitära olägenheter ska man alltid först ta kontakt med skolans rektor, föreståndaren för daghemmet, fastighetens ägare eller den instans som har hand om fastighetsskötseln (i regel disponenten).

Om det uppstår meningsskiljaktigheter med parterna om huruvida olägenheter eller reparationsbehov finns kan Stadsmiljösektorns emheten fö mijöhälsa i egenskap av kommunal hälsoskyddsmyndighet behandla ärendet och inspektera lokalerna.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »