Hoppa till innehållet

Stödboende för personer med utvecklingsstörning

För klienter som bor i stödbostäder utarbetas en serviceplan och en stöd-/handledningsplan samt fattas ett beslut om stödtjänsten för boende. Serviceplanen justeras vid behov och stöd- och handledningsplanen uppdateras med minst ett halvårs mellanrum och alltid när det behövs.

Klienten ska vara förmögen att ta emot stödtjänster för boende.

Stödbehovet för personer med utvecklingsstörning tar i regel aldrig slut men klienter som bor i stödbostäder stöds så att de klarar sig så självständigt som möjligt med så lite stöd som möjligt.

Stödtjänster för boende ordnas genom grupphem, socialhandledning eller stödbostadsarbetare. Stöd kan också ges virtuellt (kontakt med stödarbetaren via en surfplatta).

Stödbostad söks genom att socialarbetaren fyller i en SAS-utvärdering med klienten och utarbetar en serviceplan.

Klienten kan behöva stöd inom ett eller flera delområden:
- måltider
- hushållsarbeten (städning, klädvård m.m.)
- hygien
- hälsovård och medicinering
- hantering av personliga ärenden (inköp, besök på ämbetsverk)
- ordnande av aktiviteter under dagen (studier, arbets- och dagverksamhet, understött arbete, volontärarbete)
- ekonomi, uppehälle, penningärenden
- fritidsverksamhet och sociala förhållanden

Förutsättningar för användning:

Stödbostad kan sökas av myndiga personer med utvecklingsstörning från Helsingfors eller par varav åtminstone den ena har en utvecklingsstörning.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »