Hoppa till innehållet

Stadin osaamiskeskus

De anställda vid arbets- och näringsbyrån eller socialbyrån hänvisar dig till Stadin osaamiskeskus.

Vid kompetenscentret genomgår du en kompetenskartläggning där man tar reda på vilken utbildning och hurdana färdigheter du har. Du får en plan för hur du kan utveckla din kompetens och dina språkkunskaper.

Efter kompetenskartläggningen blir du hänvisad vidare.

Alternativen är:
- Yrkesverkstäder, där du lär dig yrkesfärdigheter och yrkesfinska inom din bransch. Yrkesverkstäder är till exempel en byggverkstad, omsorgsverkstad samt maskin- och metallverkstad.
- Verkstäder i finska, där du kan lära dig finska och samtidigt bekanta dig med olika studiemöjligheter.
- Arbetslivsträning, där du får hjälp med att hitta en arbetsplats och börja arbeta. Du kan få stöd på olika språk, till exempel på arabiska, somaliska och engelska.

Besöksadress:
Industrigatan 23 B1, 3 våning, 00510 Helsingfors

Postadress:
PB 51309, 00099 Helsingfors stad

Kundtjänst
tfn 09 310 80045
040 632 8931

Förutsättningar för användning:

Du kan använda dig av kompetenscentrets tjänster om du
- har fyllt 18 år
- är Helsingforsbo
- är kund hos arbets- och näringsbyrån eller socialbyrån.

Tillgängliga språk:

finska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors


Suomeksi » | På svenska | In English »