Hoppa till innehållet

Undervisning i den egna religionen

Eleven studerar något av följande:
- evangelisk-luthersk religion
- ortodox religion
- livsåskådningskunskap
- sin egen religion.

De elever som hör till det evangelisk-lutherska samfundet deltar alltid i undervisningen i evangelisk-luthersk religion. De elever som hör till det ortodoxa samfundet deltar i undervisningen i antingen ortodox eller evangelisk-luthersk religion. De elever som inte hör till något religiöst samfund studerar livsåskådningskunskap.

Även de elever som hör till andra religiösa samfund eller som inte hör till något religiöst samfund kan delta i undervisningen i evangelisk-luthersk religion. Vårdnadshavaren ansöker om möjlighet att delta i undervisningen i evangelisk-luthersk religion genom att fylla en blankett. Blanketten kan fås från skolan eller på sektorn för fostran och utbildnings webbplats.

Utöver evangelisk-luthersk och ortodox religion samt livsåskådningskunskap kan man också studera sin egen religion i Helsingfors stads skolor.

I skolorna ges undervisning i följande religioner:
- katolicism
- islam
- buddhism
- Krishna

Undervisning i egen religion kan ges i elevens skola, men oftast måste eleverna ta sig till en annan skola för denna undervisning.
Vårdnadshavaren ansöker om möjlighet att få undervisning i den egna religionen genom att fylla i en blankett. Blanketten kan fås från skolan eller på sektorn för fostran och utbildnings webbplats.

Religion eller livsåskådningskunskap är ett obligatoriskt läroämne i grundskolan. Undervisningen är politiskt oberoende och icke-konfessionell.

Barnets religiösa fostran är hemmets uppgift.

Förutsättningar för användning:

Vårdnadshavaren ansöker om möjlighet att få undervisning i den egna religionen genom att fylla i en blankett.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »