Hoppa till innehållet

Grundläggande utbildning för vuxna

Du kan delta i den grundläggande utbildningen för vuxna om du inte har avlagt grundskolestudier, dina grundskolestudier har avbrutits eller du vill höja dina grundskolebetyg.

Det tar cirka 2-4 år att avlägga hela grundskolan. Vid behov kan du avbryta studierna för en viss tid och fortsätta senare.

Grundläggande utbildning för vuxna ges vid Helsingfors vuxengymnasium.

Vid Helsingfors vuxengymnasium kan du
- studera inledningsskedet (alkuvaihe) av den grundläggande utbildningen för vuxna, där du kan också lära dig att läsa och skriva
- studera slutskedet (päättövaihe) av den grundläggande utbildningen för vuxna, där du avlägger grundskolan och får avgångsbetyg från grundskolan

Ansökan till den grundläggande utbildningen för vuxna är öppen två gånger om året:
- Sök till gruppen som börjar i september i början av augusti.
- Sök till gruppen som börjar i januari i november-december

Närmare ansökningsanvisningar finns på webbplatsen för Helsingfors vuxengymnasium.

INLEDNINGSSKEDET AV DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

I grupp för inledningsskedet av den grundläggande utbildningen lär du dig lärostoffet för årskurserna 1-6. du kan också lära dig att läsa och skriva, om det behövs.

Du kan studera i grupp om du
- har fyllt 18 år
- inte har något avgångsbetyg från grundskolan från ditt eget land eller Finland
- har brister i kunskaperna och färdigheterna för de lägsta årskurserna

På kurserna lär du dig sådana grundläggande kunskaper och färdigheter som kommer till nytta i fortsatta studier inom olika branscher. Du får en personlig studieplan som omfattar finska, matematik, IT, miljö- och naturvetenskap samt samhälleliga ämnen.

Studierna börjar i augusti och varar i ett år. Undervisning ges fyra kvällar i veckan, från måndag till torsdag kl. 15.20/17.00--20.10. vid enheten i östra Helsingfors. Studierna är avgiftsfria för de studerande som har som mål att få avgångsbetyg från grundskolan.

SLUTSKEDET AV DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

I grupp för slutskedet av den grundläggande utbildningen lär du dig lärostoffet för årskurserna 7-9. Målet med studierna är avgångsbetyg från grundskolan.

Du kan studera i grupp, om du
- har fyllt 18 år
- inte har något avgångsbetyg från grundskolan från ditt eget land eller Finland

Dina språkkunskaper, studiefärdigheter och matematiska färdigheter testas i början av studierna.

Studierna börjar i september eller januari och tar cirka två år. Undervisning ges fyra kvällar i veckan: från måndag till torsdag kl. 15.20/17.00-20.15.

Du får intensifierad undervisning i finska. Dessutom studerar du engelska, matematik, biologi, geografi, historia, samhällslära, kemi, fysik, livsåskådningskunskap och IT. Undervisning ordnas vid enheten i östra Helsingfors. I början av studierna får du en personlig studieplan.

Studierna är avgiftsfria för de studerande som har som mål att få avgångsbetyg från grundskolan.

Tillgängliga språk:

finska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors


Suomeksi » | På svenska | In English »