Hoppa till innehållet

Trädfällning

På en tomt eller byggplats kan träd fällas en gång utan tillstånd av byggnadstillsynen när samtliga följande villkor uppfylls:
-Det fälls högst fem träd och det finns träd kvar på tomten även efter fällningen.
-Detaljplanen innehåller inga skyddsbestämmelser för träd.
-Träden växer inte på en sådan del av tomten där det enligt detaljplanen ska finnas träd.
-Träden är inte landskapsbildsmässigt betydande, till exempel ståtliga gamla solitärträd, trädgrupper, trädalléer eller motsvarande, vars
försvinnande skulle göra miljön avsevärt mycket fattigare.
-Grannens samtycke fås för att fälla träd som växer på gränsen.

Om de ovan nämnda villkoren inte uppfylls behövs tillstånd för fällning. Tillstånden söks elektroniskt via Lupapiste.

Läs mer i anvisningen Trädfällning på tomter.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska